Самоврядування
ЗОШ І-ІІ ступенів №3

Президент

Віцепрезидент

Міністерство Освіти

Власенко Оля
Хилько Вікторія
Перак Анджеліка
Боровець Ірина
Кацімон Тетяна

Міністерство внутрішніх справ

Крюкова Влада
Онищенко Артем
Костюченко Ірина
Кирилюк Кирил
Летич Артем

Міністерство здоров’я і спорту

Каймачнікова Валерія
Лушпей Богдан
Пилипенко Марина
Маклаков Антон
Мацевитий Денис

Міністерство інформації

Бондар Володимир
Суховій Вероніка
Пономаренко Альона
Дробот Наталія
Сиваш Олег
Миколаєнко Дмитро

Міністерство культури

Дубницька Анастасія
Винник Марія
Протоковило Вікторія
Романенко Руслана
Мацьовита Наталія

Учнівське самоврядування

Участь молодого покоління в учнівському самоврядуванні – важливий шлях і умова залучення учнівської молоді до радикальних перетворень, що відбуваються у нашому суспільстві. Найвідчутніші результати у формуванні соціально компетентної молоді дає широка варіативність учнівського самоврядування.

 

Учнівське самоврядування будується на підставі співзвучних потреб дитини на суспільстві. Головною задачею педагогів у цій системі є постійна підтримка мотиваційно-потребнісної сфери дитини, тобто підтримання такого стану, за якого стає необхідним постійне самовдосконалення та бажання і наміри стати гідним громадянином держави. Разом із тим реалізація завдань з організації учнівського самоврядування в школі пов’язана з необхідністю подолання такої суперечності: з одного боку, самоврядування потребує самостійності школярів, з іншого – воно неможливе без удосконалення педагогічного керівництва. Самоврядування не означає залишення дітей сам на сам, а є об’єктом і результатом найскладнішої, найвищої форми керівництва дитячим колективом.

СТАТУТ УЧНІВСЬКОГО КОМІТЕТУ

Загальні положення.

1.1. Учнівське самоврядування – добровільне об єднання учнів, з метою вироблення в них почуття господаря школи, класу. Діяльність учнівського комітету будується на принципах партнерства, рівноправ ‘я, демократизму, свободи слову і голосу.

1.2. Основні завдання учнівського самоврядування:

– забезпечення і захист прав та інтересів учнів;
– сприяння та творчий діяльності;
– створення умов для цікавого навчання і змістовного дозвілля;
– забезпечення дотримання прав і обов’язків учнів.

1.3. Учнівський комітет у своїй діяльності керується Законом України “Про освіту”, Конституцією України, Статутом школи.

Структура учнівського самоврядування:

 – рада міністрів – законодавчий і виконавчий орган учнівського самоврядування, яка складається з кабінетів міністрів.

Права і обов ‘язки членів учнівського самоврядування викладені для того, щоб дотримуватись структури учнівського самоврядування та запобігати хаосу у стосунках, встановити демократію у школі, забезпечити відчуття безпеки.

Кожен член учкому має право: 

– брати участь у роботі всіх напрямків учнівського самоврядування;
– представляти інтереси учнів;
– співпрацювати з педагогічною радою, батьківським комітетом;
– проводити засідання, приймати рішення і виконувати їх;
– обирати та бути обраним до шкільної ради.

Кожен член учкому зобов’язаний: 

– координувати і контролювати діяльність первинних центрів;
– забезпечувати життєдіяльність всім структурам учнівського самоврядування;
– забезпечувати представництво шкільного учнівського самоврядування у всіх ланках роботи;
– організовувати підготовку та проведення загальношкільних заходів, спрямованих на розвиток особистості дитини;
– бути ввічливим та дотримуватися норм поведінки;вести здоровий спосіб життя, бути поважним до молодших і старших;
– виконувати рішення, що прийняти вищими органами в школі;
– дотримувати таких понять, як принциповість, організованість, самостійність, творчість,порядність.